Mistrovství Plz. a Jih. kraje (2013)

Propozice závodu

Název závodu
Mistrovství Plzeňského a Jihočeského kraje v přespolním běhu, 4. jarní kros ACCC

Datum
Sobota 16. března 2013

Pořadatel
Plzeňský a Jihočeský krajský atletický svaz společně s klubem ACCC Horažďovice.

Hlavní činovníci závodu
Ředitel závodu - Ing. Miloslav Šefler
Hlavní rozhodčí - Pavel Novák
Technický delegát - Petr Konop
Hospodář - Ing. Jiří Bastl

Přihlášky
Podávají atletické oddíly-kluby prostřednictvím webové stránky ČAS : www.atletika.cz a to do pátku 15.3.2013 do 18.00 hodin. Neregistrovaní závodníci na mail Ing. Petra Hatlmana : petr.hatlman@seznamm.cz, tel. 725553652 rovněž do pátku 15.3. do 18.00 hodin.
Ve výjímečných případech se bude možné ještě přihlásit v den závodu v závodní kanceláři do 10.00 hodin.

Startují
Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně registrovaní ČAS, oddílů-klubů Plzeňského a Jihočeského kraje.
Dále další /cizí/ závodníci v rámci otevřeného závodu a nejmladší žactvo /přípravky/ startující v rámci 1. závodu PM Plzeňského kraje v přespolním běhu 2013.

Kategorie a délky tratí
/mistrovské kategorie-soutěže/
Muži /1993 a starší/, junioři /1994 – 1995/ 6.300 m
Ženy /1993 a starší/, juniorky /1994 – 1995/, dorostenci /1996 – 1997/ 3.675 m
Dorostenky /1996 – 1997/, starší žáci /1998 – 1999/ 2.450 m
Starší žákyně /1998 – 1999/, mladší žáci /2000 – 2001/ 1.575 m
Mladší žákyně /2000- 2001/ 1.225 m
/kategorie nejmladšího žactva-přípravek/
Starší přípravky /H, D/ 2002 – 2003 1.225 m
Mladší přípravky /H, D/ 2004 a mladší 625 m

Charakter a povrch tratí
Tratě jsou rovinaté, mírně zvlněné, povrch travnatý.

Startovné
Startovné bude jednotné a to 50,-Kč za závodníka včetně kategorií nejmladšího žactva /přípravek/. Startovné se bude hradit u hospodáře v závodní kanceláři při prezentaci.

Závodní kancelář
Bude otevřena v den závodu od 9.00 hodin do ukončení závodu v krosovém areálu ACCCH Skalnice.

Prezentace závodníků
Prezentace se uskuteční v závodní kanceláři. Každý odprezentovaný závodník po uhrazení startovného obdrží startovní číslo. Startovní číslo je vratné.
Prezentace se uskuteční v době od 9.00 do 10.30 hodin.

Časový pořad
10:55 Zahájení 4. Jarního krosu , mistrovství PK a JK a PM v přespolním běhu
11:00 1.závod PM na 625m (1xčerná trať) běží společně Mladší přípravky /H a D/
11:10 2.závod PM na 1.225m(1xčervená trať)běží společně Starší přípravky /H a D/
11:25 3.závod na 1.225m (1xčervená trať) Mladší žákyně
11:30 První blok vyhlášení vítězů 1. a 2. závodu PM(ml. a st.přípravky ,hoši a dívky)
11:40 4.závod na 1.575m (1xmodrá trať) běží společně Starší žákyně a Mladší žáci
11:55 5.závod na 2.450m (2x červená trať)běží společně Starší žáci a Dorostenky
12:00 Druhý blok vyhlášení vítězů 3. a 4.závodu (ml.žákyně,ml.žáci, st.žákyně,st.žáci)
12:20 6.závod na 3.675m (3x červená trať) běží společně Dorostenci, Juniorky a Ženy
12:40 7.závod na 6.300m (4x modrá trať) běží společně Junioři a Muži
13:10 Třetí blok vyhlášení vítězů 5. a 6.závodu (dorostenky,dorostenci ,juniorky )
13:30 Čtvrtý blok vyhlášení vítězů 7.závodu a žen( Junoři, ženy a muži)
Každé vyhlášení vítězů v jednotlivé kategorii se bude skládat ze tří částí:
1.vyhlášení absolutních vítězů 4.jarního krosu ( zajistí Accc)
2.vyhlášení vítězů mistrovství PK ( zajistí PKAS)
3. vyhlášení vítězů mistrovství JK ( zajistí JKAS)

Tituly a ceny
První tři závodníci/-ce// v rámci veřejného závodu kategorií mužů a žen obdrží peněžní odměny ve výši:
za 1. místo 1.500,-Kč, za 2. místo 1.000,-Kč, za 3. místo 500,-Kč, závodníci/-ce/ za 4. až 6. místo věcné ceny.
Závodníci na prvních třech místech ostatních kategorií obdrží drobné věcné ceny.
Registrovaní závodníci/-ce/ oddílů-klubů Plzeňského a Jihočeského kraje startující v mistrovských kategorií-soutěží a umístí se na prvních třech místech obdrží mistrovské medaile a diplomy.

Šatny a sprchy
Šatny pro převlékání a sprchy budou zajištěny v krosovém areálu.

Občerstvení
Teplý čaj zdarma, ostatní občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v krosovém areálu.

Důležité informace pro účastníky
Krosový areál Skalnice se nachází na cca poloviční vzdálenosti mezi Horažďovicemi a Střelskými Hošticemi, na silnici I.tř. Horažďovice – Strakonice.
Součástí areálu je i velké parkoviště jak pro osobní automobily, tak autobusy.